Viktige gjennomslag i Bergen kommunes kulturarenaplan

Kulturarenaplanen ble behandlet av Bergen bystyre i oktober 2018, og legger føringer for utvikling av lokaler for fremvisning av kunst i Bergen de neste ti årene.

Kultur Vest har spilt inn viktige prosjekt for det profesjonelle feltet gjennom flere høringsrunder.

Vi er fornøyd med gjennomslag for våre prosjekt

  • Scenekunsthuset Sentralbadet

  • Være pådriver overfor nasjonale myndigheter for å sikre at DNS får bedre og større lokaler

  • Utvikle kulturkvartalet USF ved å bruke den gamle Kjødetomten til kulturformål

  • Jobbe for et nytt musikkteater på Edvard Griegs plass

  • Være pådriver overfor nasjonale myndigheter for å sikre at DNS får bedre og større lokaler

  • Sikre universell utforming av kulturbygg, og spesielt sikre en løsning for Bergen Kunsthall

  • Hordaland teater må få bygge tilbygg i tilknytning til Logen teater