Om oss

medlemsmøte2.jpg

Kultur Vest


Kultur Vest AS er en medlemsorganisasjon for profesjonelle kulturaktører i Bergensområdet og har som formål å legge til rette for samarbeid og samhandling i et overordnet og langsiktig perspektiv. Gjennom prosjekter, utredninger, faglige forum og felles løsninger bidrar vi til å styrke den enkelte institusjons muligheter for å realisere egne visjoner og mål.

Vår ambisjon at Bergensregionen skal være blant de beste i Europa for produksjon og formidling av kunst og kultur. En forutsetning for dette er arenaer i toppklasse innen musikk, teater, opera, dans og visuell kunst.

Selskapet har ikke formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

 
Foto: Hans Jørgen Brun

Foto: Hans Jørgen Brun

Charlotte Spurkeland

Daglig leder
Kultur Vest
charlotte@kulturvest.no

 

Historikk


 

Kultur Vest AS ble stiftet i 2010 etter initiativ fra institusjonene selv, som så at de hadde mye å tjene på tettere samarbeid. Pål Lorentzen var første styreleder fram til 2014, siden da har Martin Smith-Sivertsen og Harald Victor Hove være styreledere for selskapet. I dag er Harald Alfsen styreleder.

Kultur Vest ble fram til 2014 drevet som et prøveprosjekt, med Gert Atle Gundersen som ansvarlig for den daglige ledelsen. Etter en evaluering ble prosjektet etablert som permanent foretak og Ivar Chelsom Vogt ble ansatt som første daglige leder i 100% stilling. I august 2015 gikk han over i ny stilling som daglig leder ved Kulturhuset USF Verftet, og Kristin Øygarden ble ansatt som ny daglig leder. Hun flyttet til Kristiansand i 2017, og fra oktober 2017 er Charlotte Spurkeland daglig leder i selskapet.

Kultur Vest AS har kontor i 2. etasje i Bergen Kunsthall.

 
 

Styre


Harald G. Alfsen
Styreleder
E-post: Harald.alfsen@gmail.com
Telefon: +47 982 69 130

Elisabeth Halvorsen
Styremedlem
(USF Verftet)

Silja Ekeland Bjørkly
Styremedlem
(Festspillene i Bergen)

Bernt Bauge
Styremedlem
(Bergen Filharmoniske Orkester)

Gunn-Vivian Eide
Varamedlem
(BIT Teatergarasjen)

Laila Dåvøy
Styremedlem
(Carte Blanche)

Olav Munch
Styremedlem
(Grieghallen)

Olaf Mackenzie
Varamedlem
(Bergen Nasjonale Opera)

Ole Tobias Lindeberg
Varamedlem
(Oseana)