Prosjekter

 
 
Bilde: Rambøll

Bilde: Rambøll

Infrastruktur

Kultur Vest jobber for bedre lokaler for fremvisning av kunst. Sentralbadet, DNS, Logen Teater, nytt musikkteater på Griegplassen og utvikling av Kjødetomten er våre prosjekt.


Bilde: Carte Blanche

Bilde: Carte Blanche

Bedre samarbeid

Gjennom Kultur Vest samarbeider kulturen i Bergen. Vi har innkjøpsforum, forum for kreativ formidling og teknikerforum - i tillegg til at vi arrangerer felles kurs ved behov.


Bilde: Stortinget

Bilde: Stortinget

Gjennomslag

Kultur Vest er talerør for våre medlemmer og leverer innspill, høringssvar om saker som angår kunstfeltet. Sammen jobber vi for å bedre rammevilkårene for kunstbyen Bergen.


Kultur-Vest-illustrasjon-til-nettsida.jpg

Utredninger

Kultur Vest har laget utredninger om fremtidige kulturbygg, og sammen med andre aktører bestilt ringvirkningsanalyser av kultursektoren.


kulturlunsj.jpg

Møteplasser

Kultur Vest arrangerer møteplasser for de som jobber i våre medlemsorganisasjoner, samt for kulturlivet i Bergen forøvrig. Kulturlunsj arrangeres med ujevne mellomrom.


60cc31c4.jpeg

Bærekraft

Kultur Vest jobber for at kulturinstitusjonene skal være mer bærekraftige. Gjennom seminarer om temaet har vi løftet miljøsaken inn i kultursektoren.