Kultur Vest deltok i stortingshøring om Kulturmeldingen

Mandag 18. februar avholdt Stortingets kultur- og familiekomite åpen høring i forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen.

Daglig leder Charlotte Spurkeland deltok på vegne av Kultur Vest.

Kultur Vest har kjempet mot regionalisering av kultursektoren, og mener det er avgjørende at kunstinstitusjoner over hele landet fortsatt skal ha både lokal og nasjonal forankring.

Kultur Vest mener det fortsatt skal være nasjonale kulturinstitusjoner utenfor hovedstaden, noe som betyr at Den Nationale Scene og Harmonien skal beholde sin fulle statlige støtte.