Les Kultur Vest sin årsrapport for 2018

Ved å trykke på lenken under kan du lese årsrapporten for 2018.

Gjennom arbeidet med kulturarenaplanen for Bergen fikk organisasjonen mange gjennomslag, og Scenekunsthuset Sentralbadet, bruk av Kjødetomten og videre utredninger av nytt musikkteater på Griegplassen er noen av våre viktigste saker.

I 2018 kom regjeringens forslag til kulturmelding. Kultur Vest har deltatt med høringsinnspill og i det offentlige ordskiftet om meldingen i 2018 - og frem til behandling av saken i Stortinget i mai 2019.

I årsrapporten finner man også oversikt over andre kurs, møter og forum som ble arrangert i året som gikk.