Faktasjekk: Den store kulturdebatten

Politikere har dette med å slenge ut påstander i debatter. Vi faktasjekket det som ble sagt under “Den store kulturdebatten“ forrige uke. Her kan du lese både en kort faktasjekk og finne lesestoff for viderelesning.

FAKTASJEKK: Vil næringsdepartementet konkurranseutsette kulturskolen? 

Faktisk upresist.

Næringsdepartementet har ikke foreslått å konkurranseutsette kulturskolen, det er en arbeidsgruppe nedsatt av departementet som har foreslått det i en rapport. 

Her kan du lese rapporten som lufter tanken om å konkurranseutsette kulturskolen (se side 30)


FAKTASJEKK: Er Tor Woldseth 2. kandidat for Bergen FrP? 

Faktisk feil. 

Han er 1. kandidat, som han selv helt riktig påpekte 

Foto: BT//  FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Foto: BT// FRED IVAR UTSI KLEMETSEN


FAKTASJEKK: Har bystyret vedtatt enstemmig at Bergen skal søke status som europeisk kulturhovedstad?

Faktisk.

Bystyret har behandlet sak om europeisk kulturhovedstad to ganger siden debatten ble løftet frem i vår. Hilde Onarheim fra Høyre hadde en interpellasjon om saken, og kulturbyråd Julie Andersland fra Venstre har lagt frem en egen sak i juni. I begge sakene var det enstemmig flertall. 

FAKTASJEKK: Men var MDG først ute med å skrive innlegg som støttet Frode Bjerkestrand?

Faktisk.

Du kan lese BT-innlegget til Mona Høgli og Erik Friis Reitan her.


FAKTASJEKK: Fikk kulturbyråd Julie Andersland (V) et budsjett fra FrP og Høyre som var «kutt på hele kultursektoren»?

Faktisk.

Byrådet ledet av Martin Smith-Sivertsen (H) foreslo kutt på kultursektoren på tilsammen 8,5 millioner kroner for budsjettet for 2016. Det nye byrådet stanset kuttene før de ble en realitet. 

Og har hun «snudd kutten og fylt på»? (ca. 16.00 inn i del 2 av debatten).   

Faktisk. 

Bilde 06.09.2019 klokken 12.06.jpg

Faktasjekk: Tilskuddene til kulturinstitusjonene ble ikke økt i tråd med prisstigningen da de borgerlige styrte. 

Faktisk. 

De fleste tilskuddsmottakere hadde faste tilskuddsbeløp gjennom 2011-2015.

Faktasjekk: Men Høyre-byrådet økte bevilgningene til kulturfeltet, selv om hver enkelt tilskuddsmottaker ikke fikk prisstigningen. 

Faktisk, nesten helt sant. 

Samlet prosentvis-økning i kulturbudsjettene 2011-2015 var 13,30 prosent. 

For budsjettåret 2016 (et budsjett som ikke ble vedtatt) se faktasjekk over om kuttforslagene. 


SITATSJEKK: Var det Trond Giske som (først) sa at «politikernes oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine liv», slik Harald Victor Hove (H) antydet? 

Faktisk feil

Det var Tage Erlander, les her!


FAKTASJEKK: Rødt: gikk sykkel-andelen ned etter sykkel-VM?

Faktisk uklart. 

I følge reisevaneundersøkelsen har sykkelandelen i Bergen ligget stabilt lavt på omtrent 3%. Men i følge sykkel-strategiens rullerings kunnskapsgrunnlag er det likevel en liten oppgang til 4,3% i 2017. 

Bilde1.png

FAKTASJEKK: Anniken Huitfeldt eneste kulturminister som har gitt mer penger til Hordalands institusjoner enn landsgjennomsnittet.

FAKTISK UKLART.

Det er ikke laget noen tilgjengelig oversikt over andel av midler til Hordalands institusjoner gjennom tidende brutt ned på landsgjennomsnitt som vi kjenner til. Men det ble mer penger til kulturinstitusjonene i Hordaland under Anniken Huitfeldt da Kulturløftet kom! Les her.


FAKTASJEKK: Hvem satt med makten da Skanska kjøpte Kjødetomten? 

Arbeiderpartiet, Venstre og Krf satt med makten da Skanska kjøpte tomten. SV og Høyre foreslo å kjøpe tomten, før Skanska kjøpte den i desember 2016. 

Bilde: BT // Ørjan Deisz

Bilde: BT // Ørjan Deisz