– Smeltedigel for en god bydebatt

Kultur Vest var til stede da Bergen kommune holdt innspillsmøte i forbindelse med rulleringen av kommunens arealplan.

Arbeidet med rullering av KPA, Bergen kommunes arealplan, er godt i gang. For tiden avholdes det åpne temabaserte innspillsmøter, og i går var turen kommet til næringsfeltet. Politikere, representanter fra næringslivet og kulturlivet, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune var der, og Kultur Vest var også til stede. Det ble holdt flere gode innledninger hvor ulike temaer ble belyst, og etter hvert ble det også åpnet for innlegg fra salen. Her er innlegget som Kultur Vests daglige leder Kristin Øygarden holdt:

– Konkurransedyktighet ble nettopp nevnt, og er det noe Bergen er konkurransedyktige på, så er det kultur. Kulturlivet utgjør også en ikke ubetydelig næring i Bergensområdet, noe jeg gjerne vil minne om. Sammen med detaljhandel er kulturlivet en ekstremt viktig attraktivitetsdriver, og er med å skape et levende sentrum. Kulturlivet er også avhengig av at man avsetter arealer til fremtidige behov på infrastruktur, og at vi planlegger for helhetlige byrom som er gode for mennesker å være i. Et fantastisk kulturliv og et sterkt og levende sentrum gjør at dyktige folk vil komme hit og jobbe her, og at de velger å bli selv om det er vanskelige tider akkurat nå. Dette er avgjørende både for byen og for regionen, for som vi hørte representanten fra fylkeskommunen si før i dag: Hvis Bergensregionen lykkes, lykkes hele regionen.

Da Tryti senere oppsummerte debatten svarte hun på innlegget fra Kultur Vest, og forsikret at kulturlivet fortsatt skal være viktig i kommunens overordnede planer.

– Bergen er en svært viktig kunst- og kultur-metropol, en status som er arbeidet fram over mer enn 20 år av flere ulike byråd og konstellasjoner. Dette er en veldig viktig linje å arbeide videre på. Det er derfor jeg ønsker å se på dette tverrfaglig, og det er blant annet derfor vi oppretter byarkitekten, som kan være med å løfte det estetiske feltet som en del av byutviklingen. Jeg ønsker å skape en kulturell smeltedigel for en videre god bydebatt, sa byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.